داستان واقعی جوان فقیر کارگر و گوهرشاد خاتون (داستان مسجد گوهرشاد)

داستان مسجد گوهرشاد گوهرشاد همسر شاهرخ یکی از پادشاهان تیموری بود. او یکی از زنان باحجاب بود و همیشه نقاب به صورت داشت. خیلی هم مذهبی بود. گوهرشاد همیشه آرزوی ساخت مسجدی کنار حرم امام رضا را داشت. تا این که تصمیم ساخت مسجد گوهرشاد را گرفت. به همه کارگران و معماران اعلام کرد دستمزد […]

انتظار هم حدی دارد…(حسین حائریان)

انتظار هم حدی دارد… داستان زیبایی از حسین حائریان دوباره صبح شده بود و صدای زنگ ساعت داشت وظیفه ی هر روزش را انجام می داد و من باید از تخت خواب گرم و نرم دل می کندم تا بروم مدرسه که برای خودم کسی شوم!!!!!! لباس هایم را پوشیدم و خودم را به خیابان […]