ساخت پاپیون کاغذی

روش درست کردن پاپیون کاغذی پاپیون های کاغذی اکثرا برای روی جعبه کادو استفاده می شوند. این پاپیون ها انواع مختلفی دارند که در اینجا آموزش ساخت یکی از ساده ترین و زیباترین پاپیون ها را به صورت تصویری مشاهده می کنید. برای تهیه پاپیون کاغذی، از کاغذ رنگی استفاده کنید. این کاغذها می توانند […]