آموزش تصویری دوخت کیف لوازم آرایش

آموزش دوخت کیف لوازم آرایش به صورت مرحله به مرحله برای دوخت کیف لوازم آرایش ابتدا روی مقوای سفید، بیضی متقارنی رسم کنید. برای رسم بیضی مطابق شکل دو دایره رسم کنید. به صورتی که مرکز هر دایره با مرز بیرونی دایره دیگر مماس باشد. مرحله بعد در دوخت کیف زیبای شما، دوردوزی پارچه بیضی شکل […]

انواع نخ های خیاطی را بشناسید

انواع نخ در خیاطی را بشناسید. خیاطی هنری است که فرد با یادگیری آن، به پارچه ها زینت می بخشد. درواقع بخش مهمی از زندگی روزمره ما را پوشیدن لباس های مناسب تشکیل داده است. حال افرادی هستند که به این هنر علاقه دارند و با دوختن لباس های زیبا، بخشی از نیاز جامعه را […]