آموزش تصویری دوخت کیف لوازم آرایش

آموزش دوخت کیف لوازم آرایش به صورت مرحله به مرحله برای دوخت کیف لوازم آرایش ابتدا روی مقوای سفید، بیضی متقارنی رسم کنید. برای رسم بیضی مطابق شکل دو دایره رسم کنید. به صورتی که مرکز هر دایره با مرز بیرونی دایره دیگر مماس باشد. مرحله بعد در دوخت کیف زیبای شما، دوردوزی پارچه بیضی شکل […]