نقاشی های رنگ روغن جنگی

نقاشی های رنگ روغن جنگی این نقاشی ها تلفیقی از زندگی و مرگ است. انواع سلاح ها در کنار گل و گلدان و ابزار زندگی روزمره قرار گرفته است. این نقاشی های پر مفهوم رنگ روغنی را تماشا کنید. حس خوب

نقاشی هایپر رئالیسم چیست؟ طرح های نقاشی رنگ روغن هایپر رئالیسم را ببینید

نقاشی هایپر رئالیسم هایپر رئالیسم سبکی از نقاشی است که ار هنر عکاسی الهام می گیرد. در این گونه نقاشی ها، شما شاهد عکس گونه بودن چهره انسان یا اشیای کشیده شده هستید. هایپر رئالیسم به سبکی از نقاشی گفته می شود که جزئیات دقیق تصویر کشیده می شود و حالت فرا واقعی پیدا می […]