طراحی مد و لباس روی کاغذ

طراحی مد و لباس با مداد پوشاک های زیبا جزء لاینفک زندگی های امروزی است. در گذشته از پوشاک فقط برای پوشاندن بدن استفاده می شد. با گذشت زمان، واژه مد میان مردم اضافه شد و پوشاک نقش زینتی گرفت. درست است که از پوشاک به عنوان لباس گرم در فصل سرما و یا بالعکس […]