ویترای

آموزش ویترای (نقاشی روی شیشه) مرحله به مرحله

آموزش ویترای (نقاشی روی شیشه) ویترای هنری به ظاهر مدرن است اما قرن های زیادی است که در میان مردم کشورهای مختلف رواج داشته است. هنر ویترای را می توان در موزه های تاریخی نظاره کرد که به زیبایی تمام، توسط هنرمندان چیره دست نقاشی شده اند. درواقع ویترای به معنای رنگ آفرینی و زیبا […]