شیشه شبرنگ دکوری بسازید ( آموزش تصویری ساخت شیشه شبرنگ)

شیشه شبرنگ بسازید وسایل لازم برای ساخت شیشه شبرنگ دکوری رنگ شبرنگ قلمو آب ظرف شیشه ای (شیشه مربا) برای ساخت شیشه شب رنگ دکوری، نیاز به ظرف خالی مربا دارید. شیشه مربا را بردارید و با قلمو، رنگ شبرنگ سبز و آبی را به صورت نقطه نقطه روی ظرف بکشید. بعد از خشک شدن […]