گردنبند عکس دار بسازید (تصویری و مرحله به مرحله)

گردنبند عکس دار برای تهیه گردنبندهای عکس دار، به شیشه های یک طرف منحنی و یک طرف صاف نیاز داریم. این شیشه ها در فروشگاه های وسایل تزیینی به راحتی پیدا خواهند شد. طرف صاف شیشه را به چشب مایع آغشته کنید. با کاردک چسب را یک دست در همه جای شیشه پخش کنید. شیشه […]