آموزش تصویری دوخت کیف لوازم آرایش

آموزش دوخت کیف لوازم آرایش به صورت مرحله به مرحله

برای دوخت کیف لوازم آرایش ابتدا روی مقوای سفید، بیضی متقارنی رسم کنید. برای رسم بیضی مطابق شکل دو دایره رسم کنید. به صورتی که مرکز هر دایره با مرز بیرونی دایره دیگر مماس باشد.

آموزش دوخت کیف آرایشی

مرحله بعد در دوخت کیف زیبای شما، دوردوزی پارچه بیضی شکل است.

3

4

زیپ را مطابق تصویر دور تا دور بیضی بدوزید.

دوخت کیف لوازم آرایش

مرحله آخر در دوخت کیف لوازم آرایش ایجاد مثلث های گوشه است. در این مرحله برای این که کیف لوازم آرایش شما زیبا درآید، باید مطابق تصویر زیر، خط صافی را بدوزید. با این کار انتهای زیپ هم بسته می شود.

ساخت کیف لوازم آرایشی

فقط کافی است کار را برگردانید تا کیف شما آماده شود. برای تزیین کیف لوازم آرایشی تان می توانید از خرازی ها، سنگ های شفاف تهیه کنید. آن ها را با نخ های نامرئی از سر زیپ کیف آویزان کنید.
1

اختصاصی حس خوب

نظرات بسته شده اند.