شمع گل خشک (آموزش هک کردن گل خشک روی شمع)

آموزش هک کردن گل خشک روی شمع

ساخت شمع گل خشک

روش آسان ساخت شمع گل خشک را با هم ببینیم.

وسایل مورد نیاز برای ساخت شمع گل خشک

  1. شمع آماده و ساده ( شما می توانید خودتان شمع سازی کنید.)
  2. گل و برگ های خشک شده
  3. شعله شمع ( یک شمع دیگر هم برای داغ کردن وسایل نیاز دارید.)
  4. قیچی
  5. موچین
  6. قاشق استیل به درد نخور

آموزش ساخت شمع گل خشک

قاشق را روی شعله شمع قرار دهید تا داغ شود.

تزیین شمع ساده

گل خشک را روی بدنه شمع نگه دارید و قاشق داغ شده را روی آن قرار دهید. میزان داغی قاشق به گونه ای است که پارافین شمع را نرم می کند اما ساختار شمع خراب نمی شود.

شمع آرایی با گل

آموزش ساخت شمع گل خشک

قسمت های اضافه شاخ و برگ را که خارج از بدنه شمع قرار می گیرند با قیچی ببرید.

شمع گل خشک

اگر قاشق شما سرد شده است دوباره با شعله شمع داغش کنید.

آموزش تصویری شمع سازی

شمع گل خشک شما آماده است.

آموزش تصویری شمع سازی

حس خوب شمع سازی با حس خوب

 

نظرات بسته شده اند.