نقاشی با پاستل و طرح های زیبای گل

نقاشی با پاستل

نقاشی با پاستل یکی از بهترین تجربه های نقاشی است. کسانی که با پاستل کار می کنند اغلب طرح و رنگ ذهنی خود را به راحتی بر روی کاغذ پیاده می کنند.

انواع پاستل

پاستل ها در انواع پاستل روغنی، پاستل نرم، پاستل مدادی، پاستل سخت در بازار وجود دارند و هر یک ویژگی های متفاوتی دارد که بنا به نوع کار مورد استفاده قرار می گیرد.

انواع پاستل

کاغذهای پاستل

کاغذهای پاستل بیشتر بافت های زبری دارند، چون پاستل به صفحات صاف به خوبی نمی چسبد. همچنین تنوع رنگی کاغذهای پاستل زیاد است و دلیل آن تنوع دادن به انتخاب طرح ها است.

نمونه طرح های پاستل (نقاشی های پاستل)

پیش از این نمونه طرح هایی از نقاشی گل با مدادرنگی را برای شما جمع آوری کرده بودیم. در این بخش چند نمونه از گل هایی که با پاستل طراحی شده اند را برای شما آماده کرده ایم که امیدواریم از دیدن آن لذت ببرید.

نمونه طرح های پاستل

نقاشی گل

طرح های گل برای نقاشی

طرح گل

نقاشی ساده گل

نقاشی گل

نقاشی گل با پاستل

نمونه طرح گل

طراحی پاستل

طراحی گل با پاستل

نقاشی گل

مدل نقاشی

مدل نقاشی

سفارش انواع طرح های پاستل پذیرفته می شود.

اختصاصی حس خوب

همه نظرات