نقاشی هایپر رئالیسم چیست؟ طرح های نقاشی رنگ روغن هایپر رئالیسم را ببینید

نقاشی هایپر رئالیسم

هایپر رئالیسم سبکی از نقاشی است که ار هنر عکاسی الهام می گیرد. در این گونه نقاشی ها، شما شاهد عکس گونه بودن چهره انسان یا اشیای کشیده شده هستید. هایپر رئالیسم به سبکی از نقاشی گفته می شود که جزئیات دقیق تصویر کشیده می شود و حالت فرا واقعی پیدا می کند.

نقاشی های هایپر رئالیسم بیشتر شبیه عکس هستند تا تصویر. قطعا شما با دیدن این تصاویر، مرز بین نقاشی و عکس را گم خواهید کرد.

طرح هایپر رئالیسم ( واقع گرایی) را که توسط آلیسا مونکس کشیده شده است، مشاهده کنید.

تمام این نقاشی ها، تصویر پشت شیشه بخار گرفته را نشان می دهد.

نقاشی ریلیستیک

نقاشی هایپر رئالیسم

نقاشی رنگ روغن هایپر رئالیسم

نقاشی های هایپر رئالیسم

نقاشی رنگ روغن

نقاشی رنگ روغن

سبک هایپر رئالیسم

نقاشی هایپر رئال

هایپر رئالیسم

نقاشی رنگ روغن

چهره واقعی با رنگ روغن

طراحی رنگ روغن

حس خوب

همه نظرات