ساخت پاپیون کاغذی

روش درست کردن پاپیون کاغذی

پاپیون های کاغذی اکثرا برای روی جعبه کادو استفاده می شوند. این پاپیون ها انواع مختلفی دارند که در اینجا آموزش ساخت یکی از ساده ترین و زیباترین پاپیون ها را به صورت تصویری مشاهده می کنید.

ساخت پاپیون با کاغذ

برای تهیه پاپیون کاغذی، از کاغذ رنگی استفاده کنید. این کاغذها می توانند طرح دار یا ساده باشند.

مرحله اول ساخت پاپیون با کاغذ رنگی

مطابق شکل زیر، کاغذ ها را برش دهید. قبل از برش کاغذ این الگوها را پشت کاغذ رنگیتان بکشید تا دو طرف متقارن و یک اندازه باشند.

ساخت پاپیون با کاغذ

مرحله دوم ساخت پاپیون با کاغذ

کاغذی که شبیه دو چشم به هم چسبیده است را برداشته، مطابق شکل تا کنید و روی کاغذ دیگر که هم مرکز هم شده اند قرار دهید. برای زیباتر شدن پاپیون، کاغذ کوچکی را که در ابتدا بریدید در وسط پاپیون به کار ببرید.

2

همه نظرات